Επαγγελματικές Διακρίσεις

2019 : Μέλος Elite Unit MetLife
2018 : 2η Θέση Νέας παραγωγής Life Γραφείου 914
2017 : 3η Θέση Νέας Παραγωγής Συμβολαίων Υγείας Γραφείου 914

✪ 5 συνεχόμενα έτη επίτευξη της Υψηλής κλίμακας Παραγωγικών απαιτήσεων της MetLife.
✪ 5 συνεχόμενα έτη συμμετοχή (μονή-διπλή) στο Ετήσιο Συνέδριο Επιτυχημένων Ασφαλιστών της MetLife.

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία

  • 06/2012- 10/2014 : PwC (PriceWaterhouse Coopers S.A) / Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
  • 05/2012 – 05/2009 :BDO-DELTA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A. Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
  • 05/2008–11/2007: Deloitte Touche Tohmatsu Limited – Internship- Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Επιστημονική Κατάρτιση

2007-2005: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική και Ελεγκτική Βαθμός : 7.5 / 10 (Κατάταξη: 15ος από τους 55 )

2005-2001: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ( Εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά) Βαθμός : 7.3 / 10 (Κατάταξη: 14ος από τους 195 )