Πριν από 25 χρόνια, έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο επαγγελματικό μου κύκλο, ξεκίνησα την καριέρα μου, στην τότε ALICO, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, με γνώμονα την ανάπτυξη μακρόχρονων σχέσεων που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη.

Αποτελώ έναν από τους παλαιότερους συνεργάτες του γραφείου.
Έχω εκπαιδευτεί από την MetLife ΑΕΔΑΚ για τα αμοιβαία κεφάλαια και διαθέτω όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (την εποπτική αρχή).

Έχοντας εξυπηρετήσει εκατοντάδες πελάτες σε θέματα ασφάλειας ζωής και υγείας αλλά και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, συνεχίζω να αποτελώ έναν σταθερό σύμβουλο που περνά από γενιά σε γενιά.
Κίνητρό μου, η δυνατή μου πίστη στο Θεσμό της Ασφάλειας!