• 10/2019 μέχρι και σήμερα  Ασφαλιστικός Πράκτορας Ζωης στην Metlife και NN Hellas.
  • 2015 – 2018 εμπειρία στην αξιολόγηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
  • 1992 – 2013 στην Τράπεζα BNP PARIBAS υπεύθυνος για τις αναφορές, αναλύσεις και παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων στα Κεντρικά Γραφεία στη Γαλλία, στην τοπική διεύθυνση καθώς και για τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών στους διάφορους τομείς.
  • 1989 – 1992 σημαντική εμπειρία ως Auditor στην ελεγκτική εταιρεία PWC (PriceWaterhouse Coopers). 
  • 1982 – 1989 εμπειρία στον ξενοδοχειακό τομέα.